Director MX >> Hướng dẫn cơ bản

Bờ Cát Trắng xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng bắt tay làm việc với công cụ multimedia có tên là Director MX. Các bạn có thể đọc thêm ý nghĩa của nó trong bài viết:
http://share3dvn.blogspot.com/2009/11/gioi-thieu-ve-111-macromedia-director.html

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn các thao tác cơ bản và cách viết lệnh điều khiển trong Director MX.

Phần 1:Thao tác với các cửa sổ.
Nội Dụng: Sử dụng cửa sổ Stage, Cast, Property.
Chất lượng: 1024x768 , dung lượng 30M
Link Tải: http://www.mediafire.com/?znznydfdy2h

Phần 2: Thao tác với các cửa sổ (tiếp)
Nội Dụng: Sử dụng cửa sổ Score
Chất lượng: 1024x768 , dung lượng 12M
Link Tải: http://www.mediafire.com/?ny1jzntmywy

Phần 3: Thao tác với các cửa sổ (tiếp)
Nội Dụng: Sử dụng cửa sổ Library
Chất lượng: 1024x768 , dung lượng 30M
Link Tải:
3.1 http://www.mediafire.com/?dnumliigzyt
3.2 http://www.mediafire.com/?0uaujnyzggj
3.3 http://www.mediafire.com/?aminmjxydnt