Director MX >> Hướng dẫn cơ bản >> Script

Bocattrang xin chào các bạn, chúng ta lại bắt tay vào nghiên cứu Director MX.

Mã lệnh viết trên Direrector MX có thể được viết bằng 2 ngôn ngữ song hành, Lingo và Javascript

Nội dung:
- Giới thiệu về Lingo.
- Đối tượng: Chưa biết về Director MX.
- Dạng tutorial: Video hoặc các file EXE

Phần 1: Khai báo và sử dụng biến
Chất lượng: 1024x768 , dung lượng 34M
Link Tai: http://www.mediafire.com/?nqjoj1zinml

Phần 2: Các câu lệnh cơ bản: If else, case , vòng lặp
Chất lượng: 1024x768 , dung lượng 17M
Link Tai: http://www.mediafire.com/?mmmmglzowx5

Phân 3: Một vài kỹ thuật và cách sử dụng Timeline
Chất lượng: 1024x768
Link p1(17M): Phân biệt Member và Sprite http://www.mediafire.com/?mtzjnyzztf1
Link p2: Sử dụng timeline
(27M) http://www.mediafire.com/?z1awdyzmjwi#1
(60M) http://www.mediafire.com/?zgowfv4qzzd

Ghi chú: Dung lượng sau khi giải nến hơi lớn một chút, các bạn nên xóa nó khi đã xem xong :)