Maya >> Animation P1

Chúng ta đã học bài basic về Animation trong Maya: Animation - Tao chuyen dong trong Maya. Trong phần này chúng ta cùng nhau nghiên cứu sâu hơn về Animation. Chuyển động là một mảng không thể thiếu khi chúng ta học Maya. Hôm nay chúng ta học về điều khiển chuyển động của nhân vật.
Đoạn phim sau của tác giả unpicked1:
Phần 1:Maya Walk Cycle animation tutorial
*************************************************

*************************************************
Phần 2:Walk cycle animation tutorial
*************************************************

*************************************************
Bờ Cát Trắng