Blender >> Hair tutorial

Bài hướng dẫn sau sẽ mô tả về cách dử dụng Particle để tạo tóc cho nhân vật. Các bạn hãy quan sát cách điều tạo tóc nhé.

Tác giả: jbeckneisdnet

Hair tutorial with Blender Particles and softbodies


Part 1: Sculpting Tools


Part 2: Blender Sculpting Tutorial


Part 3: Blender Sculpting Tutorial


Bờ Cát Trắng