New Dynamic English 200 -> 260

Hiện tại mình đã tập hợp được thêm 60 bài tiếng Anh để bổ xung vào 200 bài nghe New Dynamic English lần trước, mình chia sẻ cùng các bạn độc giả share3dvn.
- Phần 1: 200 - 210: Link
- Phần 2: 211 - 220 Link
- Phần 3: 221 - 230 Link
- Phần 4: 231 - 240 Link
- Phần 5: 241 - 250 Link
- Phần 6: 251 - 260 Link

Bờ cát trắng