Game 3d Việt Nam được người nước ngoài viết ra sao?

Người việt mình vẫn còn ít game 3D.
Nhưng game này nói về người Việt.
Mong rằng anh em tải về chơi không được thay đổi tư tưởng chống người Việt ta nhé.
Tên game là: Men of War Vietnam.

Link tải torrent: http://kickass.to/usearch/Men%20of%20War%20Vietnam/
n4013zc2 
 2ohoa2ty 
 
zf0iz5jf 
 k1e3idsq


Một vài hình ảnh video về game này: + Cảnh đánh du kích:
+ Một vài hình ảnh về đường xá trong game :