Link download cho các bạn yêu thích Unity 3D

Thời gian vừa qua blog share3dvn bị lỗi do vậy nhóm đã không có một bài viết nào mới.
Thời gian này nhóm cũng đang tập chung đi xâu vào một số dự án game với Unity 3D.
Có lẽ không chỉ nhóm mình mà giờ cũng có rất nhiều bạn đọc yêu thích lĩnh vực này
Vì thế nếu bạn đọc nào ngại download thì có thể liên hệ trực tiếp với mình(ở Hà Nội thôi nhé) khi ngoài giờ làm để mình copy trực tiếp cho các bạn video để các bạn đỡ tốn công tải về.
Và thật chẳng gì vui hơn nếu được cùng các bạn ngồi cafe thảo luận chút về Unity 3D

Dưới đây là một số link mới mình tập hợp lại cho các bạn tải về nhé!

1. Hack & Slash RPG - A Unity3D Game Engine Tutorials

Hack & Slash RPG - A Unity3D Game Engine Tutorials
Hack & Slash RPG - A Unity3D Game Engine Tutorials
English | Video: h264, yuv420p, 1280x720, 966 kb/s | Audio: aac, 44100 Hz, stereo, 101 kb/s | 14.13Gb


List:
001. Unity3d Tutorial - Health Bar part 1
002. Unity3d Tutorial - Health Bar part 2
003. Unity3d Tutorial - Enemy AI part 1
004. Unity3d Tutorial - Enemy AI part 2
005. Unity3d Tutorial - Melee Combat part 1
006. Unity3d Tutorial - Melee Combat part
007. Unity3d Tutorial - Melee Combat part 3
008. Unity3d Tutorial - Targetting Enemies part 1
009. Unity3d Tutorial - Targetting Enemies part 2
010. Unity3d Tutorial - Targetting Enemies part 3
011. Unity3d Tutorial - Character Statistics part 1
012. Unity3d Tutorial - Character Statistics part 2
013. Unity3d Tutorial - Character Statistics part 3
014. Unity3d Tutorial - Character Statisics part 4
015. Unity3d Tutorial - Character Statisics part 5
016. Unity3d Tutorial - Character Statisics part 6
017. Unity3d Tutorial - Character Statisics part 7
018. Unity3d Tutorial - Base Character Class part 1
019. Unity3d Tutorial - Base Character Class part 2
020. Unity3d Tutorial - Base Character Class part 3
021. Unity3d Tutorial - Character Creation part 1
022. Unity3d Tutorial - Character Creation part 2
023. Unity3d Tutorial - Character Creation part 3
024. Unity3d Tutorial - Character Creation part 4
025. Unity3d Tutorial - Character Creation part 5
026. Unity3d Tutorial - GUIStyle & GUI.skin
027. Unity3d Tutorial - PlayerPrefs part 1
028. Unity3d Tutorial - PlayerPrefs part 2
029. Unity3d Tutorial - PlayerPrefs part 3
030. Unity3d Tutorial - PlayerPrefs part 4
031. Unity3d Tutorial - PlayerPrefs part 5
032. Unity3d Tutorial - PlayerPrefs part 6
033. Unity3d Tutorial - Instantiating Our Character part 1
034. Unity3d Tutorial - Instantiating Our Character part 2
035. Unity3d Tutorial - Instantiating Our Character part 3
036. Unity3d Tutorial - Instantiating Our Character part 4
037. Unity3d Tutorial - Instantiating Our Character part 5
038. Unity3d Tutorial - BaseStat Cleanup
039. Unity3d Tutorial - Attribute Cleanup
040. Unity3d Tutorial - ModifiedStat Cleanup part 1
041. Unity3d Tutorial - ModifiedStat Clean Up part 2
042. Unity3d Tutorial - Player Spawn Point part 1
043. Unity3d Tutorial - Player Spawn Point part 2
044. Unity3d Tutorial - Getting CSharpMessenger Extended
045. Unity3d Tutorial - GUITexture Healthbar part 1
046. Unity3d Tutorial - GUITexture Healthbar part 2
047. Unity3d Tutorial - GUITexture Healthbar part 3
048. Unity3d Tutorial - Vital Clean Up
049. Unity3d Tutorial - Skill Clean Up
050. Unity3d Tutorial - Mob Class
051. Unity3d Tutorial - Targetting 2.0 part 1
052. Unity3d Tutorial - Targetting 2.0 part 2
053. Unity3d Tutorial - Unity3 Upgrade
054. Unity3d Tutorial - Targeting 2.0 part 3
055. Unity3d Tutorial - Spawn Points And Spawning Mobs part 1
056. Unity3d Tutorial - Spawn Points And Spawning Mobs part 2
057. Unity3d Tutorial - Spawn Points And Spawning Mobs part 3
058. Unity3d Tutorial - Creating Our Outdoor Scene
059. Unity3d Tutorial - Building My Starter Town
060. Unity3d Tutorial - Item.cs
061. Unity3d Tutorial - Basic Character Movement
062. Unity3d Tutorial - BuffItem Class
063. Unity3d Tutorial - Weapon Class
064. Unity3d Tutorial - Creating Custom Trees Part 1
065. Unity3d Tutorial - Creating Custom Trees Part 2
066. Unity3d Tutorial - Character Customization 3d Model Setup
067. Unity3d Tutorial - Gizmos
068. Unity3d Tutorial - Jewelry Class
069. Unity3d Tutorial - Clothing Class
070. Unity3d Tutorial - Armor Class
071. Unity3d Tutorial - Consumable Class
072. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 1
073. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 2
074. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 3
075. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 4
076. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 5
077. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 6
078. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 7
079. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 8
080. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 9
081. Unity3d Tutorial - Day Night Cycle Part 10
082. Unity3d Tutorial - Exporting A Unity Package
083. Unity3d Tutorial - Importing Our Day Night Cycle Package
084. Unity3d Tutorial - Camera Controls Part 1
085. Unity3d Tutorial - Camera Controls Part 2
086. Unity3d Tutorial - Camera Controls Part 3
087. Unity3d Tutorial - Camera Controls Part 4
088. Unity3d Tutorial - Camera Controls Part 5
089. Unity3d Tutorial - Input Manager part 1
090. Unity3d Tutorial - Input Manager part 2
091. Unity3d Tutorial - Camera Controls Targeting Fix
092. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 1
093. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 2
094. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 3
095. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 4
096. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 5
097. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 6
098. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 7
099. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 8
100. Unity3d Tutorial - Player Movement 2.0 Part 9
101. Unity3d Tutorial - Player Input Part 1
102. Unity3d Tutorial - Player Input Part 2
103. Unity3d Tutorial - Advanced Movement FSM
104. Unity3d Tutorial - Mob AI 2.0 Part 1
105. Unity3d Tutorial - Mob AI 2.0 Part 2
106. Unity3d Tutorial - Setting Up A Mob
107. Unity3d Tutorial - Trigger Events
108. Unity3d Tutorial - Mob AI FSM Part 1
109. Unity3d Tutorial - Mob AI FSM Part 2
110. Unity3d Tutorial - Mob AI FSM Part 3
111. Unity3d Tutorial - Interacting With Game Objects Part 1
112. Unity3d Tutorial - Interacting With Game Objects Part 2
113. Unity3d Tutorial - Interacting With Game Objects Part 3
114. Unity3d Tutorial - Interacting With Game Objects Part 4
115. Unity3d Tutorial ***BONUS*** - Swimming
116. Unity3d Tutorial - Looting Part 1
117. Unity3d Tutorial - Looting Part 2
118. Unity3d Tutorial - Looting Part 3
119. Unity3d Tutorial - Looting Part 4
120. Unity3d Tutorial - Looting Part 5
121. Unity3d Tutorial - Looting Part 6
122. Unity3d Tutorial - Looting Part 7
123. Unity3d Tutorial - Looting Part 8
124. Unity3d Tutorial - Inventory Part 1
125. Unity3d Tutorial - Inventory Part 2
126. Unity3d Tutorial - Inventory Part 3
127. Unity3d Tutorial - Inventory Part 4
128. Unity3d Tutorial - Item Generator Part 1
129. Unity3d Tutorial - Item Generator Part 2
130. Unity3d Tutorial - Tool Tips Part 1
131. Unity3d Tutorial - Tool Tips Part 2
132. Unity3d Tutorial - Item Icons
133. Unity3d Tutorial - GUI Stylings
134. Unity3d Tutorial - Character Window Part 1
135. Unity3d Tutorial - Character Window Part 2
136. Unity3d Tutorial - Equipment Panel Part 1
137. Unity3d Tutorial - Equipment Panel Part 2
138. Unity3d Tutorial - Equipment Panel Part 3
139. Unity3d Tutorial - Chest Time Destroy
140. Unity3d Tutorial - Weapon Meshes Part 1
141. Unity3d Tutorial - Weapon Meshes Part 2
142. Unity3d Tutorial - Main Menu Part 1
143. Unity3d Tutorial - Main Menu Part 2
144. Unity3d Tutorial - Main Menu Part 3
145. Unity3d Tutorial - Main Menu Part 4
146. Unity3d Tutorial - Main Menu Part 5
147. Unity3d Tutorial - Repeat Buttons
148. unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 1
149. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 2
150. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 3
151. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 4
152. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 5
153. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 6
154. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 7
155. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 8
156. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 9
157. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 10
158. Unity3d Tutorial - Setup From Scratch And Cleanup - Part 11
159. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 1
160. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 2
161. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 3
162. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 4
163. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 5
164. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 6
165. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 7
166. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 8
167. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 9
168. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 10
169. Unity3d Tutorial - Changing Room Part 11
170. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 1
171. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 2
172. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 3
173. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 4
174. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 5
175. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 6
176. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 7
177. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 8
178. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 9
179. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 10
180. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 11
181. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 12
182. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 13
183. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 14
184. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 15
185. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 16
186. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 17
187. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 18
188. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 19
189. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 20
190. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 21
191. Unity3d Tutorial - Character Customization Part 22
192. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 1
193. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 2
194. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 3
195. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 4
196. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 5
197. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 6
198. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 7
199. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 8
200. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 9
201. Unity3d Tutorial - Main Menu Fix
202. Unity3d Tutorial - Saving Character Settings Part 10
203. Unity3d Tutorial - Item System Update
204. Unity3d Tutorial - Equip Weapon Update
205. Unity3d Tutorial - Creating A Player Singleton

DOWNLOAD LINKS:

FILESONIC:


WUPLOAD:
2.Nếu bạn nào thích ứng dụng trên điện thoại thì xem thử bộ video này xem sao

Creating 3D Game Art for the iPhone with Unity FULL


http://pdfebooksfreedownload.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/251b0_001918bf.jpg

Creating 3D Game Art for the iPhone with Unity FULL
pdf | .blend | project files | 9.01Gb
Download
http://www.wupload.com/file/125877131
http://www.wupload.com/file/125877134
http://www.wupload.com/file/125877136
http://www.wupload.com/file/125877137
http://www.wupload.com/file/125877140
http://www.wupload.com/file/125877142
http://www.wupload.com/file/125877144
http://www.wupload.com/file/125877145
http://www.wupload.com/file/125877146
http://www.wupload.com/file/125877147
http://www.wupload.com/file/125877148
http://www.wupload.com/file/125877149
http://www.wupload.com/file/125877150
http://www.wupload.com/file/125877151
http://www.wupload.com/file/125877152
http://www.wupload.com/file/125877153
http://www.wupload.com/file/125877154
http://www.wupload.com/file/125877155
http://www.wupload.com/file/125877156
http://www.wupload.com/file/125877157
http://www.wupload.com/file/125877158
http://www.wupload.com/file/125877159
http://www.wupload.com/file/125877160
http://www.wupload.com/file/125877161
http://www.wupload.com/file/125877162
http://www.wupload.com/file/125877163
http://www.wupload.com/file/125877164
http://www.wupload.com/file/125877165
http://www.wupload.com/file/125877166
http://www.wupload.com/file/125877167
http://www.wupload.com/file/125877168
http://www.wupload.com/file/125877169
http://www.wupload.com/file/125877170
http://www.wupload.com/file/125877171
http://www.wupload.com/file/125877172
http://www.wupload.com/file/125877173
http://www.wupload.com/file/125877174
http://www.wupload.com/file/125877175
http://www.wupload.com/file/125877176
http://www.wupload.com/file/125877177
http://www.wupload.com/file/125877178
http://www.wupload.com/file/125877179
http://www.wupload.com/file/125877180
http://www.wupload.com/file/125877181
http://www.wupload.com/file/125877182
http://www.wupload.com/file/125877183

3. i3D: Next-Gen Game Development with Unity3D: Volume I
bob
Title: i3D: Next-Gen Game Development with Unity3D: Volume I
Website: http://bit.ly/fyoyy3
Released: January 2011
Apps Used: Unity3D Pro 3.0
Duration: approx. 5 and a half hours.
Filesize: approx. 2.0 GB
Project Files: Includes FBX geometry and texture assets.

Video Breakdown:
01_Introduction
02_Unity_Basics
03_Working_with_Projects
04_Importing_Geometry
05_Importing_Textures
06_Materials_Part01
07_Materials_Part02
08_Materials_Part03
09_Materials_Part04
10_Materials_Part05
11_Materials_Part06
12_Materials_Part07
13_Materials_Part08
14_Lighting_Part01
15_Lighting_Part02
16_Lighting_Part03
17_Lightmapping_Part01
18_Lightmapping_Part02
19_Lightmapping_Part03
20_Lightmapping_Part04
21_Environment_Effects
22_Game_Testing
23_Post_Processing_FX_Part01
24_Post_Processing_FX_Part02
25_Post_Processing_FX_Part03
26_Post_Processing_FX_Part04
27_Special_Lighting_Techniques
28_Optimization_Part01
29_Optimization_Part02
30_Optimization_Part03
31_Creating_Builds
This release is brought to you by the fine folks over at ‘CGPersia’. Sharing is caring.
Spread tutorials, not war. Yadda yadda yadda…

HotFile: http://hotfile.com/list/1375494/c71d2fa
Password: “CGPersia is the bomb!” – Password is case sensitive, and without the quotation marks (“”)

4.Next-Gen Game Development with Unity3D Volume II

http://www.filesonic.com/file/1982725414/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/1982725394/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/1982689624/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part3.rar


http://www.wupload.com/file/170451373/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part1.rar
http://www.wupload.com/file/170451405/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part2.rar
http://www.wupload.com/file/170380221/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part3.rar


http://www.fileserve.com/file/bkPD5Kw/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/8SPt4Af/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/xteSCGB/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume II_CGP.part3.rar


http://ifile.it/x20y9pg/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume%20II_CGP.part1.rar
http://ifile.it/oht3q8v/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume%20II_CGP.part2.rar
http://ifile.it/rw568tk/I3D_Next-Gen_Game_Dev_Volume%20II_CGP.part3.rar


5. Đây cũng là bộ video không thể bỏ qua các bạn à
Nếu bạn nào đang gặp khó khăn trong tạo chơi multi game hoặc điều khiển character thì hãy tải bộ này về nghiền nhé:

Design3.com – Complete set of Unity3D Tutorials

Unity 3D
English | AVC1 1440×900 | AAC 128 Kbps | 11.12 GB


Download:
http://www.filesonic.com/file/342064691/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part01.rar
http://www.filesonic.com/file/342064701/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part02.rar


http://www.filesonic.com/file/342064711/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part03.rar


http://www.filesonic.com/file/342064721/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part04.rar


http://www.filesonic.com/file/342064731/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part05.rar


http://www.filesonic.com/file/342064741/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part06.rar


http://www.filesonic.com/file/342064751/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part07.rar


http://www.filesonic.com/file/342064761/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part08.rar


http://www.filesonic.com/file/342064771/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part09.rar


http://www.filesonic.com/file/342064781/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part10.rar


http://www.filesonic.com/file/342064791/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part11.rar


http://www.filesonic.com/file/342064801/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part12.rar


http://www.filesonic.com/file/342064811/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part13.rar


http://www.filesonic.com/file/342064821/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part14.rar


http://www.filesonic.com/file/342064831/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part15.rar


http://www.filesonic.com/file/342064841/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part16.rar


http://www.filesonic.com/file/342064851/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part17.rar


http://www.filesonic.com/file/342064861/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part18.rar


http://www.filesonic.com/file/342064871/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part19.rar


http://www.filesonic.com/file/342064881/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part20.rar


http://www.filesonic.com/file/342064891/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part21.rar


http://www.filesonic.com/file/342064901/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part22.rar


http://www.filesonic.com/file/342064911/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part23.rar


http://www.filesonic.com/file/342064921/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part24.rar


http://www.filesonic.com/file/342064931/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part25.rar


http://www.filesonic.com/file/342064941/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part26.rar

or folder: http://www.filesonic.com/folder/2614331
—mirror—
http://bitshare.com/files/gd2bbcjp/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part01.rar.html
http://bitshare.com/files/6cfai490/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part02.rar.html

http://bitshare.com/files/8chwj0cu/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part03.rar.html

http://bitshare.com/files/9betpl11/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part04.rar.html

http://bitshare.com/files/not4pa1w/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part05.rar.html

http://bitshare.com/files/40b49w3f/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part06.rar.html

http://bitshare.com/files/mwd3o52a/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part07.rar.html

http://bitshare.com/files/q3997mq3/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part08.rar.html

http://bitshare.com/files/l7g92m3e/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part09.rar.html

http://bitshare.com/files/ne5ucll0/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part10.rar.html

http://bitshare.com/files/xdvbkfhf/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part11.rar.html

http://bitshare.com/files/tr9sknhx/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part12.rar.html

http://bitshare.com/files/qbwtvzem/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part13.rar.html

http://bitshare.com/files/qnbv6adz/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part14.rar.html

http://bitshare.com/files/i3japp10/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part15.rar.html

http://bitshare.com/files/svow5ev6/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part16.rar.html

http://bitshare.com/files/lv5lopx8/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part17.rar.html

http://bitshare.com/files/mdvmosmm/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part18.rar.html

http://bitshare.com/files/6evw37ce/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part19.rar.html

http://bitshare.com/files/w4go2d1p/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part20.rar.html

http://bitshare.com/files/1d5vo3hg/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part21.rar.html

http://bitshare.com/files/do7xn19x/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part22.rar.html

http://bitshare.com/files/gcg2kgdo/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part23.rar.html

http://bitshare.com/files/rwqrkfw1/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part24.rar.html

http://bitshare.com/files/5p7kv3zq/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part25.rar.html

http://bitshare.com/files/zn3nzt9c/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part26.rar.html
or folder: http://bitshare.com/?d=jj8rzpkb
—mirror—
http://www.fileserve.com/file/PScCtJp/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/EGWjtJY/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part02.rar

http://www.fileserve.com/file/GEp7V6M/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part03.rar

http://www.fileserve.com/file/22TpxhZ/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part04.rar

http://www.fileserve.com/file/8Uvujve/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part05.rar

http://www.fileserve.com/file/P8VWg7f/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part06.rar

http://www.fileserve.com/file/G7yRq5g/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part07.rar

http://www.fileserve.com/file/tw6fBUe/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part08.rar

http://www.fileserve.com/file/TjzptKa/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part09.rar

http://www.fileserve.com/file/cCDvZVw/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part10.rar

http://www.fileserve.com/file/n8rxjXH/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part11.rar

http://www.fileserve.com/file/R7AqgPE/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part12.rar

http://www.fileserve.com/file/yhUbYTZ/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part13.rar

http://www.fileserve.com/file/6ww8cTW/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part14.rar

http://www.fileserve.com/file/wFCdrpB/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part15.rar

http://www.fileserve.com/file/sQ4Z3pS/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part16.rar

http://www.fileserve.com/file/ckxxvhX/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part17.rar

http://www.fileserve.com/file/2qdBAhQ/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part18.rar

http://www.fileserve.com/file/3jThMJP/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part19.rar

http://www.fileserve.com/file/6zwzdqm/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part20.rar

http://www.fileserve.com/file/VtB3F8H/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part21.rar

http://www.fileserve.com/file/mZBJMZh/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part22.rar

http://www.fileserve.com/file/sCHUPA9/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part23.rar

http://www.fileserve.com/file/tmM84Ms/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part24.rar

http://www.fileserve.com/file/wUgrKRX/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part25.rar

http://www.fileserve.com/file/SEDFMY5/Design3-Complete.set.of.Unity3D.tutorials.part26.rar
or folder: http://www.fileserve.com/list/zmdgp8r

Chúc các bạn tìm được nhiều điều thú vị cho công cuộc nghiên cứu của mình