Video hướng dẫ sử dụng UDK engine - Phần 1

Video hướng dẫn sử dụng UDK - Unreal Development Kit, bộ công cụ sử dụng công nghệ của Unreal Engine 3.0 hàng đầu thế giới được phát hàng miễn phí. Nhưng để sử dụng nó, không đơn giản chỉ là drap&drop&plug mà còn là cả một kỹ thuật để sử dụng công nghệ này hiệu quả nhất. Dưới đây, tôi cung cấp cho các bạn một bộ video traiming dùng để học viết game trên UDK.


Link download Engine UDK: http://udk.com/
Bộ video này có các phần cụ thể như sau:

1 Getting Started with UDK
2 Unreal Terrain Basics
3 Fracture Tutorial
4 Fluid Surface Actor Tutorial
5 Cloth Basics with UDK
6 CrowdSystem Tutorial
7 SpeedTree to UDK Basics
8 Exporting Static Mesh's From 3ds Max to UDK
9 Geometry Mode Basics
10 Ladders and Jump Pads
11 Introduction to Matinee
12 Exporting Static Mesh's From Blender to Unreal Development Kit
13 Swimming in the Unreal Development Kit
14 Russian tutorial
15 UnrealScripting tutorial+nFringeSetup(for VisualStudio)
16 Mastering Unreal® Technology, Volume I Introduction to Level Design with Unreal® Engine 3
17 Micahpharoh tutorials


QUOTE
Download:
http://hotfile.com/dl/33188908/b0643ec/UDK.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188911/6567caa/UDK.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188914/11c5076/UDK.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188918/1d2b27a/UDK.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188920/70cebdd/UDK.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188922/ddf14d1/UDK.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188925/80715a7/UDK.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188930/b404f22/UDK.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188931/f2fd453/UDK.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188934/68b675f/UDK.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188940/180d617/UDK.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188942/737cf35/UDK.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188943/608dc33/UDK.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188944/725cf22/UDK.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188948/8061896/UDK.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188953/2347070/UDK.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188954/4afa5a3/UDK.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188968/e98dd74/UDK.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188972/8b60b68/UDK.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188975/7cd9d04/UDK.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188979/f97ff89/UDK.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/33188986/e66bf1e/UDK.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189011/e619766/UDK.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189013/dd1e898/UDK.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189017/4cab481/UDK.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189020/9c0abf2/UDK.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189021/c2aeca7/UDK.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189029/8ead2e6/UDK.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189034/00909fc/UDK.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189035/c14138e/UDK.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189036/344962c/UDK.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189037/d6361ea/UDK.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189047/4fb9408/UDK.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189049/a19a9a5/UDK.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189057/bfec958/UDK.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189059/cacaf31/UDK.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189064/c1241fd/UDK.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189070/e9b5352/UDK.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/33189072/8b83c34/UDK.part39.rar.html


Dù vậy, để viết game là cả một quá trình khó khăn, hi vọng với bộ video này sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn. Sự cố gắng và quyết tâm làm việc mới là tất cả, như vậy nhưng tài liệu này mới có tác dụng.


Kèm theo, một số bộ video khác về UDK:

1. Eat3D - Unreal Development Kit: An Introduction and Application
Tác giả bộ video này là Sjoerd, một Game Developer đã có tới hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với Unreal Editor. Trong đó, Demo "The Ball" được tích hợp trong bộ UDK là của Sjoerd đạt được nhiều giải thưởng lớn trên thế giới.


Thông tin về tác giả: http://www.hourences.com/portfolio/resumefull.htm

Nội dung của bộ video:
Chapter 1 General Overview
Chapter 2 Building the Towers
Chapter 3 Building the Middle Section
Chapter 4 Grids and Snaps
Chapter 5 Understanding BSP and Brushes
Chapter 6 Applying Materials to BSP
Chapter 7 Building the Front Doorway and Stairs
Chapter 8 Filling in the Gaps on the Middle
Chapter 9 Building out the Corridor and Adding Trim
Chapter 10 Adding the Large Environment Assets
Chapter 11 Adding Lights
Chapter 12 Adding Post Processing Effects
Chapter 13 Adding Assets and Lighting the Corridor
Chapter 14 Creating the Water
Chapter 15 Adding Importance and Blocking Volumes
Chapter 16 Adding Birds and a Lens Flare
Chapter 17 Animating the Door
Chapter 18 Brief Introduction to Sound in UDK
Chapter 19 Final Thoughts, Tips and Polish

QUOTE


2.Gnomon Training - Intro to the Unreal Development Kit

Gnomon khá nổi tiếng với những bộ training về 3d, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều trên Internet.
Dưới đây là một bộ video về làm game trên UDK thực hiên bởi nhóm Gnomon:

1. Level Building Demo
2. Editor Intro
3. BSP Building
4. Lighting
5. Terrain
6. Custom Meshes
7. Custom Materials and Textures
8. Other Asset Types
9. Advanced Features
10. Conclusion


Download from Hotfile

http://hotfile.com/dl/27175589/061931a/GN_...part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/27175588/fd22298/GN_...part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/27175590/628579c/GN_...part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/27175978/9dfe49d/GN_...part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/27175998/b05337e/GN_...part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176002/9e84aac/GN_...part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176356/6ea182d/GN_...part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176377/40649c4/GN_...part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176380/1e64d9d/GN_...part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176684/4b3db30/GN_...part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176690/368406d/GN_...part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176697/c7b8b6e/GN_...part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/27176980/a2af69d/GN_...part13.rar.html

Nguồn: Templatevn