Tạo ngọn suối chảy với Maya 2011

Đây là videomình thấy rất thú vị không chỉ giúp bạn hiểu hơn về cách dùng paticles trong maya 2011 mà nó còn cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn được giữa việc chỉ dùng một tấm ảnh 2D và các kỹ năng tạo hạt trong maya bạn đã có được một cảnh dòng suối chảy thú vị hơn cả tưởng tượng. Các bạn xem video và cho ý kiến nhé!
Để sinh động hơn cho video vừa tạo các bạn chú ý khi render ra nhớ biên tập thêm ít âm thanh hoặc tiếng ồn cho nó phù hợp hơn để có được video hoàn hảo. Nếu bạn nào quên cách biên tập thì ôn lại ít về Primiere mà mình đã post rồi nhé!