Tạo một cảnh quan đẹp vơi Blender 2.56

Bài này mình chỉ muốn giới thiệu tới các bạn yêu Blender hay yêu mã nguồn mở hãy tự tin hơn vì rõ ràng Blender cũng không hề kém 3DMax, Maya hay các tools thiết kế 3D khác. Ví dụ mình họa qua video sau chẳng hạn.
Phần 1


Phần 2:


Phần 3: