Tạo hiệu ứng thú vị với Fluid 3D trong Maya 2011

Sử dụng hiệu quả Fluid 3D ngoài việc tạo ra các tao tác về chất lỏng như rót nước, làm nửa cháy, đám nổ ... nó còn được sử dụng trong cả việc tạo ra các hiệu ứng rất đẹp và hiệu quả. Bạn hãy thử với 3 bước sau cùng video dưới đây :

Bước 1: Từ menu dymanic chọn Fluid Effect / Creat 3D contenner -> để tạo ra một contenner 3D cho phép hiệu ứng chỉ được chuyển động trong phạm vi đó và chuyển động theo contenner 3D này khi nó thay đổi. Trong bước này ta setkey cho contenner thay đổi một chút

Bước 2: Vào menu Create/Polygonal/cube -> để tạo ra một cube minh họa. Mục đích là nơi ta sẽ tạo phần hạt cho chúng

Bước 3: Quét cả cube vừa tạo và Contennter 3d đã tạo bên trên sau đó
Vào menu Fluid Effects / add (edit contents)/ Emit From Object -> tạo thử hạt trên bề mặt cube.

Nhấn nút Play để xem kết quả

Video mình họa :
Phần 1:

Phần 2:


Chúc các bạn tạo được nhiều hiệu ứng thú vị