Sử dụng "Crib TV" để tạo Mental Varay hiệu quả

Việc tạo ánh sáng là rất quan trọng trong Maya. Có rất nhiều bài hướng dẫn các cách khác nhau trong việc đặt ánh sáng sao cho hiệu quả nhất. Trong bài này mình muốn nhấn mạnh tới công cụ "Crib TV". Các bạn hãy xem độ hiệu quả của nó thế nào trong video này nhé

Phần 1:Phần 2: