Tạo một đường phố với 3DMax

Chào tất cả mọi người ! Trong bài thực hành này chúng ta sẽ làm một góc đường phố với 3DMax 9 nhé

Đường phố sẽ có dạng như sau:


Chúng ta bắt đầu nhé :
Bước 1: Mở 3ds max 9 hoặc phiên bản mới hơn càng tốt. Đầu tiên chúng ta tạo một mặt phẳng (Plan) :  Length: 84.675 và Width: 327.792.

Bước 2: click chuột phải trên line và chọn convert nó tới Editable Poly.

Bước 3: Chọn cả Edges(đường) và Connect. Thay đổi trên Chamfer (6.38)


Bước 4: chọn cả  part của plane và Extrude (0.941)

Bước 5: Bây giờ đặt lại vị trí điểm(vertexes) giống như sau.

Bước 6: tạo vật liệu cho đường và lối đi. Đầu tiên chọn đường đi bộ và tới  material editor > mở các vật liệu và chọn apply.

Bước 7: Chọn Modify> mở Modifier List> chọn UVW Mapping và thay đổi giá trị giống hình minh họa.


Bước 8:  Bây giờ tạo vật liệu cho lối đi. Chọn lối đi và vào material editor > Mở vật liệu và chọn apply.

Bước 9: Chọn Modify> Mở Modifier List> sạu đó chọn  UVW Mapping và thay đổi như hình minh họa

Bước 10: Bây giờ bạn cần có vài tòa nhà cho khu đường này. Trong bài này tôi ko trình bày về cách tạo này. Các bạn có thể tạo vài hình khối minh họa cho ngôi nhà cũng được, hoặc tự mình dựng ngôi nhà riêng theo ý của mình sao cho giống ngôi nhà khu phố của mình hơn thay vì kiểu nhà Tây Tây như hình vẽ tôi đưa ra.
Sau khi có các tòa nhà ta hợp nhất chúng lại để chúng có hình dạng giống như sau:Bước 11: Bây giờ ta đi vẽ thêm vài thứ trên đường phố như đèn giao thông, đèn điện, cây cối ...vv.
Đầu tiên ta vào Shapes >Line> tạo một đường và thay đổi chúng như hình minh họa.


Bước 12:Tạo cột đèn .

Bước 13:Chọn Geometry>Box>Và vẽ bóng đèn ở đây.

Bước 14: click chuột phải chọn object rồi vào  Editable Poly>Polygon>Chọn bề mặt trước và Inset (1.249)


bây giờ ta Extrude nó để tạo ra thêm bề mặt mới

Bước 15: Vào Shapes>Line> vẽ hình như sau.


Bước 16:Chọn  Editable Poly>Edge>và connect.

di chuyển xuống dưới edge , Chọn cả bề mặt trên và chlick chuột Extrude (0.7)

attach tất cả các phần của đường đèn

Bước 17:Điều chỉnh vật liệu cho đèn: Material Editor>Standard>Architecture>và mở chúng.

Bước 18:Thay đổi màu sắc


Bước 19:Chọn Editable Poly>polygon>Chọn bề mặt là thủy tinh và apply Vật liệu thủy tinh cho vỏ đèn.


Bước 20: apply vật liệu trên đường cột đèn để hoàn tất phần tạo vật liệu cho đèn và cột đèn.

Bước 21:Nhân bản chúng lên, rồi phân bố đều trên đường phố sao cho hợp lý. có thể làm như hình minh họa

Bước 22: Bây giờ ta cần tạo một cái thùng rác công cộng. đầu tiên chọn Geometry>Cylinder> và vẽ như sau.

Bước 23:Click phải chuột vào object và chọn  Editable Poly>Vertex>và đặt vó trí vertexes như hình sau.


Bước 24: Tới Polygon chọn bề mặt di chuyển và Inset (0.23)

Bước 25: Extrude(-20.52)nó xuống dưới và scale bề mặt như sau.


Bước 26:Chọn Geometry>Cylinder>vẽ như hình sau.

Bước 27: Click phải chuột lên object tới chọn Editable Poly>Polygon>Chọn bề mặt và Inset (0.23)

Bước 28: Extrude (-0.27)

Điều chỉnh lại chút sao cho hợp lý. Rồi tạo vật liệu cho nó (nhìn lại cách tạo vật liệu trong bước 17)


Bước 29:Hoàn thiện ta sẽ có được modeling như sau.

Bước 30:Tôi nhận thấy thiếu vài cái ghế công cộng.  Vậy ta sẽ đi tạo nó
Đầu tiên chọn Shapes>Line> Tạo ra một hình vẽ giống như sau.


Bước 31:

Bước 32:

Bước 33:tới Geometry và tạo box điều chỉnh chút, sau đó nhân bản và ta có được cái ghế như sau.


Bước 34:Tới  Geometry>Cylinder>Vẽ hình như sau.

Bước 35:click phải chuột vào object tới Editable Poly>chọn tất cả các đường và Connect xuống dưới

Bước 36:Chọn bề mặt và Extrude (0.2).


Bước 37:Hãy xắp xếp xem trên đường phố bạn cần bao nhiêu chiếc ghế.

Bước 38:Chọn Rendering>Environment>click trên Environment Map>Bitmap>Chọn bất ký sky map từ thư viện.

vậy là bạn đã có được đường phố của riêng bạn rồi đó.
Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp. (theo www.free3dtutorials.com)