Khả năng Painting UV MAP

Đây là một điểm mạnh hiếm có trong các phần mềm 3D, chúng ta có thể tạo trực tiếp UVMap trên bề mặt của Model, tuy Maya có công cụ Paiting, nhưng so về khả năng tương thích người dùng thì 3D-Coat hơn hẳn.
Sau quá trình vẽ, chúng ta có thể xuất ra bức ảnh đã được Map trên đối tượng.