Công cụ điêu khắc tuyệt vời

Các bạn sẽ thấy sức mạnh của phần mềm này trong điều khắc tạo ra các model 3D một cách nhanh chóng, chúng vai trò cũng giống với Brush.