ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀO LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Ngày 22 tháng 03 năm 2010, Viện Công nghệ thông tin – Viện KH &CNVN và Công ty CP Đầu tư Phát triển giáo dục 123 và đã kíVăn bản hợp tác đánh dấu một sự phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị. Dự buổi ký kết có các lãnh đạo và các cán bộ và công ty CP Đầu tư Phát triển giáo dục 123.
Được sự ủng hộ từ phía các nhà trường, sự khích lệ từ những thành công ban đầu và từ những kinh nghiệm hợp tác 2 năm qua từ năm 2008-2009, Viện Công nghệ thông tin và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 đã quyết định triển khai mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ đa phương tiệncủa phòng thí nghiệm trọng điểm cho nhiều môn học thuộc nhiều cấp học khác nhau. Hiện tại đã có sản phẩm phục vụ các môn học Tự nhiên xã hội 3, Khoa học 4, 5, Sinh học 6,7,8,9, Lịch sử 4,5,6,7. Dự kiến sản phẩm đa dạng hơn, sẽ không chỉ có các sản phẩm hỗ trợ cho giáo viên mà còn có các sản phẩm dành cho phụ huynh và học sinh.
(Chi tiết có đăng trên trang webhttp://www.ioit.ac.vn/, http://www.gd123.vn/)
Nguồn : http://www.ioit.ac.vn/pages/index.asp?progid=12&NewsID=156

Danh sách một số sản phẩm phần mềm multimedia của nhóm Share3dvn đã hoàn thành:
- Phần mềm học hóa học 11
- Phần mềm học vật lý 11
- Phần mềm học vật lý 9
- Phần mềm học vật lý 8
- Phần mềm học vật lý 7
- Phần mềm học vật lý 6
- Phần mềm ngữ văn 6
- Phần mềm ngữ văn 7
- Phần mềm lịch sử 4
- Phần mềm lịch sử 5
- Phần mềm lịch sử 6
- Phần mềm lịch sử 7
- Phần mềm lịch sử 8
- Phần mềm lịch sử 9
- Phần mềm khoa học 3
- Phần mềm khoa học 4
- Phần mềm khoa học 5
- Phần mềm Sinh học 6
- Phần mềm Sinh học7
- Phần mềm Sinh học 8
- Phần mềm Sinh học9
- Phần mềm Hóa học 6
- Phần mềm học sinh học 11
- Phần mềm Địa lý 4
- Phần mềm Địa lý 5
-Phần mềm học tiếng Anh 6
-Phần mềm học tiếng Anh 7
-Phần mềm học tiếng Anh 8
-Phần mềm học tiếng Anh 9
-Phần mềm tập viết 1
-Phần mềm học toán 4
-Phần mềm học toán 5
-Phần mềm học toán 6
-Phần mềm học toán 7
Chúng tôi còn rất nhiều phần mềm giáo dục khác, bên trên chỉ là một vài sản phẩm tiêu biểu đang được các nhà trường dùng trong giảng dạy. Bạn có thể tham khảo thêm một vài video khác dưới đây- Một vài video minh họa