Tạo bụi và khói với Maya 2011

Vẫn biết phần hạt là một trong những điểm mạnh nổi bật của Maya, chính vì ưu điểm này mà ngày càng có nhiều cộng đồng 3D dùng Maya nhiều hơn trong việc tạo ra các hiệu ứng. Trong phần này tôi xin trích các bạn đọng video hướng dẫn làm BụiKhói từ Maya 2011:
Phần 1:


Phần 2:


Phần 3: