Một số mẹo khi sử dụng Mask

Với những Layer mà bạn đã một lần xoá bằng Mask mà bạn lại muốn sử dụng nó một lần nữa ở Layer tiếp theo nhưng không muốn mất thời gian, bạn có thể làm như sau:

1. Ví dụ ở đây bạn muốn áp dụng một lần nữa vào Layer trên.

Highslide JS

Chọn Layer trên, giữ chặt Ctrl và kick vào Mask của Layer dưới, bạn sẽ có một vùng chọn bao lấy những phần bạn chưa xoá như này.

Highslide JS

2. Ctrl + Shift + I để đảo ngược vùng chọn, bạn sẽ có như này.

Highslide JS

3. Ấn D rồi ấn X để đưa màu đen lên trên. Phải chắc chắn là bạn đang chọn Mask của Layer thứ 2, Alt + BackSpace để Fill màu cho Mask. Bạn sẽ thấy màu của chiếc áo sáng hơn.

Highslide JS

Trong quá trình xoá, bạn muốn kiểm tra xem những chỗ mình xoá có sạch không, bạn làm như sau.

Giữ vùng chọn cùa bước trên. Giữ Alt và kick chuột vào Mask của Layer bạn đang thực hiện. Lúc đó ảnh của bạn sẽ hiện ra 2 màu trắng và đen, nếu như trong vùng bạn xoá có màu trắng, điều đó chứng tỏ vùng đó chưa được bạn xoá sạch. Dùng Brush màu đen để tô vào đó.

Để ảnh trở về bình thường, bạn giữ Alt và kick chuột vào Mask (giống bước trên).

Nếu như bạn xoá 2 Mask của 2 Layer ở những vùng khác nhau, bạn có thể liên kết hoặc hiện một lúc vùng chọn của cả 2 Mask đó.

Tạo vùng chọn với Mask của Layer dưới. Kick chuột phải vào Layer trên, bạn sẽ thấy có 3 dòng như sau.

Highslide JS

Add Layer Mask To Selection: Gộp vùng chọn hai Mask làm một.

Highslide JS

Subtract Layer Mask From Selection: Loại bỏ điểm giao của vùng chọn ở Mask trên và Mask dưới.

Highslide JS

Intersect Layer Mask With Selection: Tạo vùng chọn ở điểm giao của Mask trên và Mask dưới (Vùng xung quanh sẽ kô được tạo vùng chọn nữa).

Highslide JS

(Theo DOHOA.VN)