Làm quen cách làm việc với MEL trong Maya

Ngôn ngữ MEL trong Maya được dùng để giúp người dùng có thể dùng kế thừa lại những gì đã làm từ thu viện tự tạo ra. Người thiết kế thực hiện vẽ và tạo ra các đối tượng bằng cách dùng các câu lệnh. Muốn sử dụng được Mel bạn phải hiểu về ngôn ngữ MEL(một trong 2 ngôn ngữ được dùng trên Maya là Python và MEL)
Cách sử dụng MEL đem lại những hiệu quả như thế nào? Tại sao phải dùng ngôn ngữ MEL?...vv
Trong phần này tôi xin đưa ra một vài chức năng của MEL có thể làm để các bạn hiểu hơn về MEL và vai trò của chúng.
Video:
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:


Phần 4:


Phần 5: