Sử dụng Unfold UVs trong Maya để tạo quần áo cho nhân vật


Hình minh hoạ nhân vật cần tạo vật liệu quần áo

Để tạo ra được hình minh hoạ trên ta làm như sau
- Mở Model nhân vật đã vẽ và mở Unfold UVs từ chương trình

-Một cách nhanh là ta nhấn chuột vàobutton trong the UV Texture Editor. Hai box “Unfold” và “Relax” xuất hiện ở bên trái của UVs. Nhấp chuột và kéo di chuyển ra phía bên phải để làm cho mẫu nhiều phần hơn

Để kiểm soát tốt hơn bạn có thể chọn UV bạn muốn mở ra và tới Polygons\ UV Texture Editor.

Trong hộp thoại chọn Horizontal (hoặc Vertical) và click Apply.

UVs hiện tại có khoảng cách khá đồng đều hơn so với ảnh chụp trước đó

Dễ dàng nhận thấy rằng phần giày của cô gái texture khá lộn xộn. Nhưng không sao ta có thể sử dụng phương pháp này bằng những bức ảnh dạng phẳng một cách khá dễ dàng

Lập phần map hình trụ để sử dụng các UV

Chọn đường nơi bạn muốn chỉnh sửa và click trên button Cut UVs trong  UV Texture Editor.

Chọn bề mặt ở giữa UV khi nó được mở ra và tiếp theo chọn Polygons -> Unfold.

Chỉ cần chỉnh một vài thông số ta sẽ co được những texture thú vị

Đây là Azusa’s UV map…

Đây là những hình ảnh trong UV map ta sử dụng từ ảnh

Sau khi Render ta sẽ có hình ảnh như sau


Chúc các bạn thành công!