Phim ngắn Sintel tạo qua công cụ Blender

"Sintel" là một bộ phim ngắn được sản xuất bởi các nhà làm phim độc lập, một sáng kiến của Blender Foundation nhằm đẩy mạnh, nâng cao và chứng minh giá trị của gói phần mềm 3D mã nguồn mở miễn phí nổi tiếng là Blender. Với kinh phí ban đầu được huy động từ hơn 1000 người tình nguyện đóng góp thông qua cộng đồng internet, một lần nữa điều đó đã chứng minh tính khả thi của một mô hình phát triển mới dành cho cả công nghệ 3D mở cũng như đối với các nhóm làm phim hoạt hình độc lập.


15 phút của bộ phim này được thực hiện tại studio của học viện Amsterdam Blender Institute, Hà Lan, bởi một nhóm các sinh viên, các nhà phát triển và các họa sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, một vài mục tiêu quan trọng về kỹ thuật và sáng tạo cũng đã được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, bởi các nhà phát triển, các họa sĩ và các nhóm tham gia trên toàn thế giới.

CONCEPT ART

Concept Art | 1

Concept Art | 1
Concept Art | 7
Concept Art | 9
Tất cả công tác modeling, texturing, lighting, animating và rendering đều được thực hiện ngay trên chương trình Blender 3D. Ngay sau khi hoàn thành, bộ phim đã được trình chiếu miễn phí trên YouTube và nhiều kênh video phổ dụng khác.