CÁCH TẠO MỘT NGỌN LỬA VỚI MAYA

Đây là video hướng dẫn cách tạo lửa khá thú vị từ các paticle. Nó là bài tập khá hữu ích về paticle, từ việc hiểu nó cách tạo các đám khói hoặc tạo các dung dịch  cũng tương tự.

Chúc các bạn cũng cố được nhiều kiến thức về paticle.