22 Plugin thú vị cho Maya

Với việc có thêm những plugin việc thiết kế các sản phẩm với Maya sẽ trở lên dễ giàng hơn rất nhiều. Bạn chỉ việc seach nó và tải về + Crack + bật tích hợp vào Maya là  bạn có thể sử dụng chúng và hiểu rõ hơn chức năng của chúng. Mình xin trích dẫn qua một vài hình ảnh về các plugin này:
1. ASHRAFI

Video minh họa:

Link tham khảo download : Download Ashrafi Rig.

2.BIT RIG

Link tham khảo download : Download Bit rig.


3.BLAKE:

Link tham khảo download : Download Blake.


4.BORIS:

Link tham khảo download :  Download Boris face rig.


5.DINO RIG:


Link tham khảo download : Download Dino Rig.
6.FUZZY RIG

Link tham khảo download : Download Fuzzy rig.

7.PACKAGE MAN

Link tham khảo download :  Download PackageMan.

8.KIT CAR RIG
Link tham khảo download : Download Kit Car Rig.

9.KOKO
Link tham khảo download : Download Koko rig.

10.KRAG
Link tham khảo download : Download Krag Rig.

11.MECANIC RIG
Link tham khảo download : Download Mecanic Rig.

12.MONKEY RIG

Video minh họa :

Link tham khảo download : Download Monkey Rig.

13.MOOM
Link tham khảo download : Download Moom Rig.

14.RHETT THE CLYDESDALE
Link tham khảo download : Download Rhett The Clydesdale Rig.

15.SCORPI RIG
Link tham khảo download : Download Scorpi Rig.

16.SIMPLEBOT

Link tham khảo download : Download Simplebot Rig.

17.SPIDERMAN

Link tham khảo download : Download Spiderman Rig.


18.T-REX SKELETON RIG
Link tham khảo download : Download T-Rex Skeleton Rig.

19.THE ANDY RIG

Link tham khảo download : Download The Andy Rig.

20.THE LIBRARIAN

Link tham khảo download : Download The Librarian Rig.


21.TRANSFORMERS RIG:

Link tham khảo download : Download Transformers Rig.

22.TONS MORE FROM KEIL FIGGINS :
Giúp bạn thực hiện hàng loạt những điều khiển của những đối tượng lớn phức tạp với nhiều chi tiết, nhiều thao tác.

Link tham khảo download :
Kiel Figgins site and download many many rig sets… really there are a crap-load there