Triển khai dự án "3D Hóa HHT"


Dự án đã được thông qua và thành lập một nhóm chuyên gia phát triển để tạo ra một chương trình phù hợp và hữu ích cho ngôi trường HHT thân yêu. Nhóm share3Dvn và nhóm đồ họa của trường đã phối hợp để cùng phát triển.

Các thành viên tham gia:
STT
Họ Và Tên
Nhiệm vụ
1
Trần Tiến Dũng
management
2
Ngô Thị Nhã
business
3
Vũ Văn Lăng
coding
4
Trần Việt Thắng
coding
5
Khiếu Văn Bằng
modeling
6
Nguyễn Văn Tú
modeling
7
Nguyễn Duy Hoàng
modeling
8
Vũ Văn Hải
business
9
Đặng Thái Sơn
coding
Thời gian bắt đầu : 01/11/2010.
Thời gian kết thúc : 01/01/2011.

Buổi họp đầu tiên vào ngày 29/10/2010.
Nội dung tập trung vào:
- Trao đổi công nghệ
- Giải quyết thắc mắc giữa các thành viên,
- Vạch kế hoạch chi tiết
- Đưa ra tiến độ
- Phân chia công việc.