So sánh Unity và Flash (Phần II)

Hãy xem qua mối tương quan giữa Unity và flash, mình mong rằng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn phát triển flash hướng tới sự kết hợp sản phẩm từ 2D và 3D để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng tốt hơn.
Video phần 1 : đưa ra sự so sánh giống nhau và khác nhau giữa Unity và FlashVideo phần 2 : tập chung vào các vấn đề viết code trong Unity