Triển khai dự án "Đồ họa tương tác 3D"

Mục Tiêu
- Mô hình hóa ngôi trường Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội (HHT): Quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, sơ sở vật chất, thông tin, thư viện, đào tạo...
- Xây dựng môt quy trình "3D tương tác" để áp dụng cho giáo dục đào tạo tại trường để sinh viên có thể ứng dụng trong thực tế.

Phương hướng

Được tổ chức trên cơ sở hợp tác giữa nhóm nghiên cứu 3D tương tác của Viện CNTT(nhóm Share3Dvn) và nhóm đồ họa của Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội(HHT)
=> Sẽ xây dựng quy trình công nghệ 3D tương tác sử dụng nguồn nhân lực sinh viên CNTT của Trường
HHT. Đào tạo khối sinh viên tích cực trong trường có tâm huyết tham gia dự án để tốt nghiệp khóa đào tạo đồ họa ngắn hạn. Một trong những ưu điểm là hoàn thành kĩ năng cho các sinh viên về đồ họa và lập trình.

Triển khai

Hiện tại, nhóm đang vạch kế hoạch và có buổi Seminar để trao đổi công nghệ. Các bạn ở HN muốn tham gia trao đổi có thể liên hệ với nhóm share3Dvn.

Chia sẻ để phát triển, hiểu biết để thành công.