THÀNH PHỐ HUỶ DIỆT THIẾT KẾ QUA CYTYENGINE
Dưới đây là một số hình ảnh trong khu thành phố đổ cổ :

Video minh hoạ :