SỬ DỤNG "3D Rotterdam" THIẾT KẾ LÊN MỘT THÀNH PHỐ

Hãy cũng chiêm ngưỡng những một vài góc của thành phố do 3D Rotterdam  tạo ra:
Cấu trúc của 3D Rotterdam:


Dưới đây là link video minh hoạ trong cách thiết kế :