Dynamic - Particle phan 2(Basic)

Chúng ta bắt đầu vọc cách tạo ra các Particle trong Maya. Chúng ta tạo ra một file mới và chọn menu tùy biến Dynamic

1) Tạo một particle thông thường: Chọn Particle >> Create Emiter:
Sau khi tạo xong, chúng ta dùng công cụ Select Tool để đặt emiter vào vị trí tùy ý.
Nhìn sang cửa sổ bên cạnh Attribute Editor, chúng ta thấy 2 tab quan trọng đó là "Emiter1" và ParticleShape1, chúng ta sẽ thao tác với chúng.

2) Nhấn Play trên timeline để xem, ta thấy các hạt nhỏ đã bay bay... :). Ta gõ để nâng số Frame lên100 frames để tiện cho qua trình quan sát.
3) Mặc định của hạt là loại hạt Point, chúng ta cần thay đổi loại thích hợp để render software.
Click tab ParticleShape1, kéo thanh trượt xuống dưới, nhìn vào thuộc tính "Render Attribute"
Để render software chúng ta chọn loại hạt Blobly Surface chẳng hạn:
(Các bạn cần đọc bài số 1 để biết thêm)

Ohm, giờ hãy nhìn sang cửa sổ làm việc, thấy các particle to ra quá nhiều, chúng ta cần thu nhỏ chúng, nhấn nút Curent Render Type, thay đổi Radius = 0.03. (tùy ý thích)

4) Ta gán vật liệu cho chúng: Chọn Particle như hình sau đó chuột phải vào particle, tạo một blinn cho hạt, sau đó chọn color màu đỏ (các bạn cần đọc bài tạo vật liệu cho object):
Nhấn nút Render để xem kết quả, mặc định là render software:
Ok, đó là kết quả của chúng ta trong bước đầu tiên làm quen với Particle. Trong phần tới ta sẽ thay đổi một số thuộc tính để điều khiển tốc độ bay của hạt, cách bay, time sống, số lượng ...

Chào thân ái!

Bờ Cát Trắng