Dynamic - Particle phan 3(Basic)

Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục thao tác với Maya. Trong phần này chúng ta sẽ điều khiển một số thuộc tính của Particle.

Sau khi đã tạo ra một Particle như phần 2, giờ chúng ta cần điều khiển hạt bay theo ý muốn.

Click chuột lên các hạt Particle và nhìn sang tab emiter1

1) Thay đổi loại cách bay của hạt: Kéo thanh trượt xuống để chọn thuộc tính Basic Emiter Attribute
Chúng ta có 5 lựa chọn cho cách bay của hạt:
- Direction: Chuyển động theo hướng, khi chọn nó, bạn sẽ có thể điều khiển hạt chỉ bay theo một hướng nhờ vào thay đổi: VD: Chúng ta muốn hạt theo trục Y thì sẽ thi thay đổi: X=0, Y=1, Z=0.
- Omni: Đây là lựa chọn mặc định, hạt bắn ra từ tất cả các hướng.
- Surface: hạt bắn ra từ bề mặt, cái này chỉ có tác dụng với "Particle gắn trên object" sẽ được thể hiện trong bài sau.
- Curve: hạt bắn ra từ đối tượng gọi là Curve (được thể hiện trong bài sau), Curver là một vài đường kẻ mà chúng ta tạo ra.
- Volumn: Hạt bắn ra theo nhiều hướng nhưng theo một hình khối ban đầu, mặc định là một hình hộp.

Chú ý: tùy vào mục đích tạo hạt chúng ta chọn các loại khác nhau, muốn tạo mây ta chọn loại Omni, tạo khói,lửa ta dùng Directional, nước chảy cần kết hợp tạo hạt trên Object.

2) Thay số lượng hạt bắn ra trong 1 giây:Kéo thanh trượt xuống để chọn thuộc tính Basic Emiter Attribute
Thay đổi gia trị của Rate: Mặc định là 100, ta có thể thay đổi tùy ý, đồng thời set key cho thuộc tính này nếu muốn.
3) Thay đổi tốc độ bắn ra của hạt: Kéo thanh trượt xuống để chọn thuộc tính Basic Emision Speed Attribute:
Speed: là tốc độ của hạt
Random: là độ ngẫu nhiên
Chú ý: Nên chọn random thấp hơn Speed.

4) Nếu ta chọn thuộc tính Emiter Type = Volumn, thì ta có thể thao tác với 2 tab thuộc tính Volumn Emiter AttributeVolumn Speed Attribute
Thay đổi thuộc tính Volumn Shape: như hình chọn là Cylinder tức là một hình trụ, các bạn sẽ thấy hạt được bắn ra như hình trên.

5) Thay đổi time sống: Chọn tab Particle1, kéo thanh trượt xuống dưới chọn thuộc tính Lifespan Attribute

Lifespan Mode: Mặc định là live forever, chúng ta chọn Random range để điều khiển.
Thay đổi như hình vẽ để các hạt tự biến mất theo thời gian.
Chú Ý: Nếu biến mất nhanh quá thì bạn tăng 2 tham số kia lên, nếu chậm quá thì giảm nó đi.

6) Time bắt đầu cho hạt bắn ra: Chọn thuộc tính Time Attribute
Thay đổi Start Time: = 10 , nếu bạn muốn hạt bắn ra bắt đầu từ frame 10.

Ok: Đó các điều khiển cơ bản của Particle, mong các bạn hãy luyện tập cho tốt nhé.(Đoạn video trên do quá trình convert nên không được nét lắm, mình đã sử dụng 3 kiểu hạt, Directional, Volumn và Omni. Hạt Omni bay vòng quanh theo 1 Curve vẽ sẵn, Volumn và Directional được set key).
Bờ Cát Trắng