Animation - Tao chuyen dong trong Maya 2(Basic)

Chúng ta bắt tay vào học một vài kỹ thuật trong quá trình set Key cho thuộc tính của object trong Maya. Yêu cầu các bạn mới học Maya, hãy đọc bài thứ nhất "Animation - Tao chuyen dong trong Maya 1(Basic)" trước khi đọc bài này.

Chúng ta sẽ set key cho thuộc tính của Object, đó là một ưu điểm lớn của Maya.
Bước 1: Tạo một sphere, tạo vật liệu cho nó, ví dụ loại Blinn chẳng hạn:

Bước 2: Ta chọn quả cầu, rồi nhìn sang cửa sổ Attribute Editor >> chọn tab blinn1(Tên vật liệu của quả cầu).
Tiếp theo, ta tập Set Key cho thuộc tính, chọn frame 1 trên Time Line, rồi sang cửa sổ Attribute Editor, chuột phải lên 1 thuộc tính - Color >> Set Key:

Thật dễ phải không, giờ hãy chọn 1 frame khác ví du frame 20 trên time line:
Tương tự, ta chọn thuộc tính Color, click trái chuột vào nó để đổi sang màu đỏ >> OK.
Rồi thực hiện set key tại frame 20 vừa chọn:
Ok, Mọi việc đã hoàn tất, giờ hãy nhấn phím số 6, để chắc chắn đang ở chế độ vật liệu, ta kiểm tra bằng, cách nhấn nút Play để xem kết quả. Bạn sẽ thấy quả cầu biến đổi màu dần dần.


Chú ý:
- Khi Set Key, bạn sẽ không nhìn thấy các vạch đỏ trên Time Line giống như Set Key cho object
- Muốn bỏ Set Key cho thuộc tính, rất đơn giản, chuột phải vào thuộc tính vào chọn Break Connection (như hình trên).
- Gần như tất cả các thuộc tính của object đều có thể Set Key từng thuộc tính riêng biệt
- Nếu một object có cả Set Key cho object và cả cho thuộc tính, thì Set Key cho thuộc tính được ưu tiên.

Việc còn lại là sự sáng tạo của bạn, hãy set key các thuộc tính khác như Transparence, Ambient Color ... tại các frame khác nhau sẽ cho ta kết quả.

Đúng là rất hứu ích phải không? Mong rằng bạn sẽ khai thác được thế mạnh này.

Bờ Cát Trắng