Download >> Phần mềm và video học English

Tiếng Anh không thể thiếu trong ngành công nghệ 3D, chúng ta cần đầu tư cho nó thì mới tiến đến thành công.
Bờ Cát Trắng xin kê đơn một vài phần mềm học tiếng anh để chúng ta trị bệnh "rốt"(hi..hơi quá lời chút).

English Study 4.1

http://www.mediafire.com/?jzgmyzcktu2
http://www.mediafire.com/?nnzvlymnmyu
http://www.mediafire.com/?mgyya1dn5gk
http://www.mediafire.com/?mmmwn2jgyz5
http://www.mediafire.com/?i0t3n4mqjkk
http://www.mediafire.com/?etki2lhnkh5
Tiếng anh tổng hợp, chỉ cần trên máy tính của bạn cài Winrar, giải nén file part 1 sau đó giải nén file iso, cài đặt bình thường.

NST_TOEFL
http://www.mediafire.com/?1mnrwny4n2o
Phần mềm này dành cho những ai luyện thi TOEFL

TOEIC Mastery - New
http://www.mediafire.com/?zwlm2n5urmy
Phần mềm này dành cho những ai luyện thi TOEIC

Vocabulary Soft English
http://www.mediafire.com/?ryzhkomazoy
Một vài phần mềm nhỏ basic chuyên về từ vựng, cấu trúc của tổ chức ETS

Video
Communication Video
http://www.mediafire.com/?io02jduq2gt
video dịnh dạng flv, những giao tiếp cơ bản.

Vocabulary Video
http://www.mediafire.com/?wlkdjyim2mq
video dịnh dạng flv, từ vựng.