Star Trek Online


Star Trek Online Box Art
  • Release Date: Feb. 2, 2010
  • Price: N/A
  • Publisher: Atari
  • Developer: Cryptic Studios
  • Platform(s): PC
  • Genre: RPG
Star Trek Online của Atari là một MMORPG dựa trên nhượng quyền thương mại Star Trek. Thiết lập trong năm 2409, Star Trek Online cho phép bạn để đắm mình trong tương lai của vũ trụ Star Trek, khám phá thế giới mới lạ và tìm hiểu cuộc sống mới và nền văn minh mới trong một vũ trụ bao giờ mở rộng lớn. Lệnh một Starship như là một Liên bang hoặc một thuyền trưởng Klingon, trang phục nó với các hệ thống tùy chỉnh và tuyển dụng, đào tạo và nấm mốc và một phi hành đoàn thành một lực lượng ưu tú thăm dò và chiến đấu. Nhiệm vụ đưa người chơi vào trong trận chiến không gian, PlanetSide cho mặt đối mặt chiến đấu và thậm chí starships.