RPG là gì?

Trò nhập vai là gì? Roleplaying game là gì?

Trò nhập vai (RPG: Roleplaying Game) là một kiểu trò chơi trong đó dân tham dự tự đóng vai trò của những nhân vật giả tưởng và cùng nhau tạo lập hoặc đeo đuổi các câu chuyện. Giới tham dự hoạch định các hành động của những nhân vật của họ dựa trên sự xây dựng nhân vật của họ, và các hành động thành công hoặc thất bại dựa trên một hệ thống quy tắc và phương châm có hình thức. Nội trong quy tắc đó, mấy người chơi có thể ứng biến một cách tự do; nhiều sự lựa chọn của họ nặn hình phương hướng và thành quả của các trò chơi đó.

Trò nhập vai hiếm khi nó kẻ thắng người thua. Điều này làm cho những trò nhập vai khác với những trò chơi có bàn cờ, chơi bài, thể thao và hầu như tất cả các trò chơi khác. Những trò nhập vai thường hay chơi một cách cộng tác và xã giao hơn là cạnh tranh. Một trò nhập vai tiêu biểu hợp nhất dân tham dự của nó vào một đội đơn độc, trong tiếng Anh hay gọi là một “tiệc” (party), rồi chơi như một nhóm. Không khác gì những bài viết ra từng đợt hoặc các chuổi tiểu thuyết, những trò chơi tình tiết này thường hay được chơi từng buổi hàng tuần qua một thời kỳ hơn một tháng hoặc ngay cả một số năm, mặc dù vài game thủ thích hơn chơi những trò nằm trong một buổi chơi mà thôi.
Những trò nhập vai là một dạng kể truyện tương tác và một cách cộng tác xã. Không khác gì những cuốn tiểu thuyết hoặc những bộ phim, các trò nhập vai có sức lôi cuốn bởi vì chúng gợi giao khả năng tưởng tượng của con người. Tương hoạt là sự khác biệt cốt yếu giữa các trò nhập vai và những truyện hư cấu truyền thống. Một người xem buổi truyền hình là một quan sát viên thụ động nhưng ngược lại kẻ dự cuộc chơi nhập vai phải chọn lựa nhiều lần để có thể thúc đẩy những hành động. Những trò nhập vai như thế giương duỗi một truyền thống lâu năm của những trò chơi kể truyện trong đó một nhóm bạn nhỏ tiệc cộng tác để lập truyện.
Trong lúc các dạng chơi nhập vai đơn giản có mặt trong các trò chơi trẻ con truyền thống như là “cảnh sát và trộm cướp”, “cao bòi và mọi da đỏ” và “nhà kịch”, các trò nhập vai đem một mức độ tinh vi hoá và bền bỉ vào ý kiến cơ bản này. Thay vì thế, dân tham dự trong một trò nhập vai sẽ phát sinh những nhân vật đặc điểm và một cốt truyện vẫn còn đang diễn ra. Một hệ thống quy tắc kiên định và một bối cảnh chiến dịch không ít nhiều thực tế trong các trò chơi giúp kéo dài sự hoài nghi. Mức độ thực tế trong các trò chơi đó có tầm cở từ mức chỉ đủ kiên định nội bộ để dựng lên một truyện dễ tin hoặc thách thức đáng tin cho tới mức độ có những sự giả cách nở bành báo gốm các quá trình của thế giới ngoài đời.
Những trò chơi có hình động kết hợp chặt chẽ bố trí và cơ học trò chơi tìm thấy trong những trò nhập vai là được mang tên là những trò nhập vai trên máy tính (CRPGs: computer role-playing games). Do tính phổ biến của CRPGs, thuật ngữ “trò nhập vai” và ” RPG” cả hai đều ở một mức nào đó bị công nghiệp game động tịch thu; kết quả là, những trò tiêu khiển bất số hoá truyền thống của chủng loại này là ngày càng được mang tên là những trò nhập vai “bút giấy” hoặc “mặt bàn”, dù cho bút giấy và mặt bàn không nhất thiết cần phải có để chơi.
Nguồn: Tony Minh Duy