Help cơ bản để tra khảo học primiere rất hay

Đây là cuốn sách cơ bản học primiere mình thấy dậy về căn bản khá tốt, nó giúp mình được khá nhiều, mình xin chia sẻ cho các bạn, bạn có thể down theo link dưới đây để đọc tham khảo :
http://www.4shared.com/file/194756307/44324085/sach_primiere_70.html