Giao trinh primere_APP_2_0_Card_Matrox_RTX2

Mình thấy bên kỹ sảo việt có cuốn sách nói về primiere viết về biên soạn film tương đối hay
Cuốn sách sẽ giúp bạn tìm hiểu một số nội dung chính sau:
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ DỰNG HÌNH PHI TUYẾN
I. Khái Niệm
II. Phân loai
1. Hệ thống dựng phi tuyến dân dụng
2. Hệ thống dựng phi tuyến chuyên dụng
III. Công Nghệ Dựng Phi Tuyến
1. Số hóa tín hiệu
2. Nén dữ liệu
3. Các chuẩn nén thông dụng
4. Các Phương Tiện Lưu trữ
PHẦN II: HỆ THỐNG DỰNG MATROX RT.X2
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG CỦA CÁC CỬA SỔ CHƯƠNG TRÌNH
I. Cửa Sổ Projects
II. Cửa Sổ TimeLine
III. Thanh Công Cụ - Tool
IV. Cửa Sổ Monitor
V. Cửa sổ Effects – Effects Control - Info –History
CHƯƠNG III: CÁC THAO TÁC DỰNG HÌNH
I.Sơ Đồ Đấu Nối
II.Nhập Các Tư Liệu Cho Tập Tin Projects
1. Nhập clip có sẵn trên ổ đĩa cho tập tin project (Import)
2. Nhập dữ liệu đầu vào ở bên ngoài máy
a.Capture không có điều khiển
b.Capture theo địa chỉ Timecode của cảnh
c.Batch Capture: Capture theo danh sách địa chỉ cảnh đã có
III.Thực Hành Dựng
1. Các Thao Tác Dựng Trên Timeline
2. Thao Tác Với Sequence
IV.Tạo Kỹ Xảo
1. Kỹ Xảo Chuyển cảnh – Video Transition – Audio
2. Kỹ xảo áp dụng cho một đoạn Clip – Video Effect – Audio Effect
3. Kỹ Xảo Mặc Định – Animation Motion
V. Xử Lý Audio
1.Cửa Sổ Audio Mixer
2. Một số thao tác xử lý Audio
VI. Tạo tiêu đề
1.Tạo tiêu đề
2. Định dạng tiêu đề
3.Vẽ hình – tạo các kiểu chữ đặc biệt
4. Tạo Template
VII. Xuất sản phẩm
1.Render
2. Xuất Sản Phẩm
VIII. Tích hợp với các sản phẩm Adobe khác
1.Adobe Photoshop
2.Adobe After Effect

Link để bạn tải tham khảo :
http://www.4shared.com/file/194756318/cd966c55/APP_20_Card_Matrox_RTX2.html