Graphics Programming

Tên sách: Graphics.Programming
Tác giả: Jack Xu, Ph.D
Ngôn ngữ: English

Nội dung:
Chapter 1 Overview of WPF Programming
Chapter 2 WPF Graphics Basics in 2D
Chapter 3 2D Transformations
Chapter 4 Geometry and 2D Drawing
Chapter 5 Colors and Brushes
Chapter 6 Animation
Chapter 7 Physics and Games in WPF
Chapter 8 Charts in WPF
Chapter 9 3D Transformations
Chapter 10 WPF Graphics Basics in 3D
Chapter 11 Custom 3D Geometries
Chapter 12 Custom 3D Shapes
Chapter 13 3D Surfaces
Chapter 14 3D Model Manipulation


Cuốn sách này sẽ cung cấp cho tất cả các công cụ bạn cần để phát triển các ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp bằng cách sử dụng Windows Presentation Foundation (WPF) và C # dựa vào khuôn khổ. NET. Nó sẽ hữu ích cho WPF và C # lập trình viên của tất cả các kỹ năng các cấp.
Đây giống như một cuôn cẩm nang cho bạn, nó cung cấp đủ mọi khía cạnh từ các kiến thức đồ họa cơ bản, đến chất liệu(material), hành động(animation),các tính năng cho game như thuộc tính vật lý, bản đồ, đối tượng 3D, bề mặt chất liệu của 3D...

Download:
http://www.mediafire.com/?1wewlw2w2tz

Chúc bạn thành công!
Bờ Cát Trắng