Giáo trình After Effects

Nôi dung cuốn sách gồm 2 phần chính :
Phần I: Giới thiệu qua Giao diện và chức năng giao diện
Phần II: Hướng dẫn bạn thực hiện tạo một project đơn giản
Link để bạn tải tham khảo:

http://www.4shared.com/file/194772009/546e17ec/Adobe_After_Effects___phan_1.html
http://www.4shared.com/file/194772026/f6e768ff/Adobe_After_Effects___phan_2.html