Viết game trong DX studio như thế nào ?

Tôi sẽ viết bài này trong thời gian tới...mong các bạn đợi nhé!