Thực hành bài tập : "Mô phỏng sự hình thành của giọt nước"


2

Trong bài này tôi sẽ đưa tới các bạn 2 ví dụ cùng nói về sự hình thành của giọt nước, đây là một bài học được học sinh lớp 4 học trong môn khoa học, tôi sẽ hướng dẫn bạn 2 cách làm cả trên 2D và 3D tùy theo sở trường của mỗi bạn mà bạn có thể thực hiện thử cách xây dựng bài học này trong phần mô phỏng của mình. Chúc các bạn thành công!

Tôi chưa kịp viết, do đang bận mong các bạn thông cảm...tôi sẽ viết bài này trong thời gian tới!