Giới thiệu về multimedia

Thế nào là multimedia? Dữ liệu của multimedia gồm những loại nào? ứng dụng của multimedia?

- Thế nào là Multimedia? Multimedia(đa phương tiện) là tích hợp của văn bản, âm thanh, hình ảnh của tất cả các loại và phần mềm có điều khiển trong môi trường thông tin số.

- Dữ liệu của multimedia bao gồm :

+ Văn bản

+ Âm thanh

+ Hình ảnh

+ Hình động

- Ứng dụng của multimedia : Chúng ta thường thấy ứng dụng của multimedia trong các lĩnh vực sau:

+ Chương trình video theo yêu cầu VOD

+ Trò chơi điện tử, video

+ Giao dịch, thương mại điện tử

+ Thư điện tử cao cấp có kèm cả hình ảnh và âm thanh

+ Giáo dục từ xa, dạy học với trợ giúp của máy tính, dạy qua sóng của đài phát thanh, hoặc trên TV, trên mạng máy tính. Xu thế về học điện tử được nhiều tác giả nhắc đến.

+ Các hoạt động tiến đến chính quyền điện tử và làm việc tại nhà.

Vậy có thể dụng multimedia(đa phương tiện) trong các lĩnh vực sau:

Đào tạo trên máy CBT

Mô phỏng

Hiện thức ảo

Vui chơi, học sáng tạo

Thể hiện các đa phương tiện, như làm web theo đặt hàng


Bạn có thể tham khảo kỹ hơn các kiến thức về multimedia bằng cách download theo link dưới đây: http://www.4shared.com/file/157835254/ab6a6804/Multimedia.html