Game engines >> I.Cái nhìn toàn diện >> P4.Commercial engines

- Sản phầm Game engines thương mại với số lượng vượt trội và với các ưu biệt mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta biêt rộng hơn về thế giới game.
- Nhiều công ty đã tự tạo ra GE riêng cho minh` và chỉ sử dụng của họ để thiết kế game.

Danh sách các GE nổi tiếng và hay được sử dụng trên thế giới:
* Các bạn thấy sự đa dạng của GE chưa? Khi bạn bắt đầu muốn tìm hiểu cách làm ra các game nổi tiếng, một mình chắc sẽ là mò kim đáy bể, có nhiều công ty game nổi tiếng sẽ giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành.
* Mỗi GE đều có những ưu điểm riêng, việc của chúng ta là đặt ra các câu hỏi như: Ta cần thiết kế game có tính năng như thế nào? yêu cầu tương tác có cao không, yêu cầu đồ họa 2D, hay 3D, và đòi hỏi cấu hình máy tính mạnh hay không? Các câu hỏi đó sẽ giúp ta chọn được GE phù hợp.