Game engines >> I.Cái nhìn toàn diện >> P3. Free-ware

Game engines(GE) thuộc nhóm này giúp chúng ta học tập và nghiên cứu rất là tốt.

 • AdventureGame Studio – Dùng cho nhiều hệ điều hành Window, Mac, Linux.. sử dụng ngôn ngữ loại script
 • dim3 – Là một GE 3D dùng cho máy tính MAC, sử dụng ngôn ngữ Java script
 • Game Maker Lite – Một GE 3D hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ thuộc dạng script , nó đang dùng là Lite C trên Window.
 • M.U.G.E.N – Một GE dành cho 2D
 • Novalis Engine - Một GE dùng C++ OOP SDK với thư viện SDL của nó.
 • Panda3D – Một GE toàn vẹn với đồ họa, âm thanh, sự tương tác...được điều khiển bằng ngôn ngữ Python
 • Unity – GE 3D cho nhiều hệ điều hành Windows, and Mac OS X, chúng còn được thiết kế dành để tạo game cho Iphone
 • World Builder –Chay trên máy MAC, chỉ cần vài cú nhấn chuột bạn đã tạo được một số đối tượng cho game
 • Wintermute Engine –Sự phát triển của game runtime 2D
 • RGSS: Một GE hiện nay dùng cho Window sử dụng ngôn ngữ Ruby và RGSS (Ruby Game Scripting System) trong lập trình. Chúng cho phép xử lý hình ảnh 2D và âm thanh.
 • Wild Pockets - GE này dùng cho sự phát triển web 3D chúng sử dụng ngôn ngữ Lua- một ngôn ngữ bậc cao ưu ái cho game..
    => Chúng ta thấy rằng: GE loại này không đa dạng bằng Open-Source, tùy vào mục đích sử dụng, một số GE loại này rất dễ sử dụng cho bạn ví dụ như GM (Game Macker).