Book >> Simple RTS game

Simple ЯTS Game Dεsign & CΘding

Đây là một cuốn sách ví dụ về một game khá chi tiết để giúp bạn làm quen với lập trình game. Các bạn sẽ thấy một game được xây dựng như thế nào! Tác giả là một người việt nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: CrazyBabe

Nội Dụng:
Chapter I: Introduction
Chapter II: Game Design
Chapter III: Game Coding (Chứa code của toàn bộ game)
Chapter IV: Sumary

Download:

http://www.mediafire.com/download.php?ef0hjzfm1em

Chúc bạn thành công!