Book >> Beginning.XNA.2.0.Game.Programming

Cuốn sách này được viết dành cho game engine XNA, một công cụ của hãng Microft chạy trên nền tảng DirectX, bạn nào yêu thích C# thì hãy dùng cái này nhé.


Tác giả: Alexandre Lobão, Bruno Evangelista, and José Antonio Leal de Farias
Ngôn ngữ: English

Nội Dung:

CHAPTER 1 Game Planning and Programming Basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CHAPTER 2 2-D Graphics, Audio, and Input Basics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CHAPTER 3 Creating Your First 2-D Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CHAPTER 4 Improving Your First 2-D Game. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
CHAPTER 5 Basics of Game Networking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
CHAPTER 6 Rock Rain Live! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
CHAPTER 7 3-D Game Programming Basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
CHAPTER 8 Rendering Pipeline, Shaders, and Effects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
CHAPTER 9 Lights, Camera, Transformations! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
CHAPTER 10 Generating a Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
CHAPTER 11 Skeletal Animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
CHAPTER 12 Creating a Third-Person Shooter Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
CHAPTER 13 Closing Words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Cuốn sách là sự chỉ bảo chi tiết từ hiểu biết về đồ họa như vẽ đường thẳng, hình khối,... đến coding từng dòng lệnh với việc sử dụng XNA game, trước tiên bạn nên cài đặt XNA game thì mới thực hành được.

Download:

http://www.mediafire.com/download.php?wjdjmzmlnym

Chúc bạn thành công!