Học Unity3d cơ bản tiếng Việt (phần 3)

Chào các bạn!
Mời các bạn tiếp tục với tút bài giảng Unity3D tiếng Việt, trong phần này chúng ta sẽ tập chung đi tìm hiểu các nội dung chính: Material, Shader, Light:

Session 01: Basic: Install, Built, Interface, Terrain
Session 02: Import/Export Assets, GameObject, Prefab, Input
Session 03: Material, Shader, Light
Session 04: GUI, Camera, Sound, Particle
Session 05: Physic, Collider
Session 06: Networking
Session 03: Material, Shader, Light

 Bài 01: 

 Bài 11: 
 Bài 12: 
 Bài 13: 
 Bài 14: 
 Bài 15: 
(Đợi 3s sau đó click vào nút Skip AD)


Thân Share3dvn
www.thietketuongtac.com