Học Unity3D cơ bản tiếng Việt (Phần 2)

Chào các bạn!
Mời các bạn tham gia tiếp các bài học Unity3D tiếng Việt phần II nằm trong bộ giáo trình của chúng tôi:

Tổng số bài học: 

Session 01: Basic: Install, Built, Interface, Terrain
Session 02: Import/Export Assets, GameObject, Prefab, Input
Session 03: Material, Shader, Light
Session 04: GUI, Camera, Sound, Particle
Session 05: Physic, Collider
Session 06: Networking

Session 02: Import/Export Assets, GameObject, Prefab, Input

Bài 01:
http://adf.ly/Cjysm
Bài 02:
http://adf.ly/Ck6l6
Bài 03:
http://adf.ly/Ck6l7
Bài 04:
http://adf.ly/Ck6l8
Bài 05:
http://adf.ly/Ck6l9
Bài 06:
http://adf.ly/Ck6lA
Bài 07:
http://adf.ly/Ck6lB
Bài 08:
http://adf.ly/Ck6lC
Bài 09:
http://adf.ly/Ck6lD
Bài 10:
http://adf.ly/Ck6lE
Bài 11:
http://adf.ly/Ck6lF

(Đợi 3s và click vào Skip AD)

Hẹn gặp lại các bạn ở phần kế tiếp


Thân Share3dvn
www.thietketuongtac.com