Tutorials dạy làm slideshows, gallery chuyên nghiệp với flash

Mình đang làm một vài cái gallery cho mấy website bằng flash nên có tìm kiếm trên mạng được vài tutorials hay hay dạy làm các gallery này. Chưa kịp dịch ra tiếng Việt trong lần viết bài này để các bạn đọc bằng tiếng Việt, song mình thấy nó hướng dẫn cũng khá đơn giản và dể hiểu, mọi người cùng tham khảo qua xem có gì thú vị không nhé!

Các bạn chú ý nhìn hình minh họa để chọn tutorials mình muốn xem nhé!

1. Build a Dynamic Accordion Menu in Flash CS4 with ActionScript 3.0 and XML
View Demo2.Flash gallery
View Demo3.Create a Shuffle Gallery in Flash Using XML and ActionScript 3.0
View Demo4.AS3 Photo gallery
View Demo5.Build a Dynamic Flash Gallery with Slider Control
View Demo
6.AS3 Photo Viewer Tutorial7. Xml Slide Show V3 tutorial
View Demo8.Building a 3D album with FIVe3D and TweenLite9.Create a Flash Actionscript 3.0 Slideshow with XML
View Demo10.Papervision 3D Flash Gallery Tutorial
View Demo
11.Flash Image Gallery
View Demo12.Learn How-to Create Flash Components using Actionscript 3.0, XML and Flickr API
View Demo13.Photo Gallery Using XML and Flash
View Demo14.Mac Style PhotoFlip Gallery
View Demo
15.Create a Dynamic Slideshow with ActionScript 3.0 and XML
View Demo16. 3D Grid – Flash Photo Gallery using Papervision3D and XML
View Demo17. Dynamic Slideshow
View Demo18.Creating an XML Slideshow in Flash
View Demo19. Creating an XML Slideshow in Flash Using AS3
View Demo
20. FlashMo Stack Photo Gallery
View Demo21. Dynamic Flash Slideshow
View Demo22. Create free xml flash slideshow with free xml template
View Demo


23. Create an intelligent XML image Gallery & Slideshow in Flash CS4 (+PHP) – Part I/II
View Demo
24. Make a Featured Content Slider for Your Site
View Demo
25. Simulating PicLens with Flex and Away3D – Part 126. Flash Slideshow Image Gallery
27. Flash tutorial xml slideshow and thumbnail28. Flash slideshow with fade transition
29. Image Gallery Tutorial (Example 1)


Chúc các bạn có được thêm một kinh nghiệm thú vị nào dó khi xem qua những tutorials này!