Những website cho tải mô hình 3D miễn phí

Đây là top 60 website cho ta tải  miễn phí các mô hình 3D miễn phí mình rất tâm đắc. Nó đã giúp rất nhiều trong việc làm tăng tốc độ giải quyết công việc mô hình của mình. Đôi khi anh em vẫn có thể cafe mà vẫn có thể báo cáo xếp là đã hoàn thành tốt công việc. Nhưng anh em không nên vì lười mà lại quên vẽ dễ bị phụ thuộc quá nhiều vào những website này nhé.

Các anh em cứ sài tạm đống này khi mô hình gấp những đối tượng đơn giản hoặc phổ dụng. Trong bài kỳ tới mình sẽ lọc ra những website cho tải mô hình free mà thuộc loại đẹp nhất cho anh em và xắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới cho anh em dễ chọn khi tải sau nhé!

 1. 3D Total

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lwo, mb
  3D_Total
 2. TurboSquid  Định dạng các file: Max, 3ds, oth, obj, lwo, mb
  turbosquid
 3. Great Buildings

  Định dạng các file: 3dmf
  greatbuilding
 4. Archive3D.net

  Định dạng các file: gms, 3ds
  archive3D
 5. Google 3D Warehouse

  Định dạng các file:skp
  Google_3D_warehouse
 6. 3DModelFree

  Định dạng các file: 3ds
  3DModelFree
 7. 3DXtras

  Định dạng các file: Max, 3ds, c4d, dwg, obj, mb
  3DXtras
 8. DLegend

  Định dạng các file: 3ds ,max ,prj, obj, mb
  dlegend
 9. Artist-3D

  Định dạng các file: 3ds, obj, pz3, pp2, max, mb
  artist-3d
 10. NASA 3D Model

  Định dạng các file: 3dsNasa
 11. 3dm3

  Định dạng các file: max, 3ds, obj, mb3dm3
 12. Amazing3D

  Định dạng các file: Max, 3dsamazing3D
 13. 3D Download Blog

  Định dạng các file: Max, 3ds, mb
  3D_download_blog
 14. Dewantoro Network

  Định dạng các file: Max, 3ds
  Dewantoro_Network
 15. CGI

  Định dạng các file: 3ds
  cgi
 16. DD-Freebies

  Định dạng các file: Obj
  dd-freebies
 17. Exchange 3D

  Định dạng các file: blend, max, 3ds,
  exchange3D
 18. Corporate Media News

  Định dạng các file: Max, 3ds, wrl, lwo
  Corporate_Media_News
 19. WireCase

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lwo, blend, obj, fbx
  wirecase
 20. Adobe-Tools

  Định dạng các file: Max, 3ds
  adobe-tools
 21. Mr Furniture

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf
  mr_furniture
 22. 3D Plants

  Định dạng các file: obj, 3ds, dxf, lwo
  3dplants
 23. ShareCG

  Định dạng các file: Max, 3ds, car, wire, jas, c4d, daz, dwg
  sharecg
 24. 3Delicious

  Định dạng các file: Max, 3ds, gsm, lwo
  3delicious
 25. Archibase

  Định dạng các file: 3ds, dxf, max, dwg
  archibase
 26. Top 3D Models

  Định dạng các file: Max, 3ds, obj
  top_3D_models
 27. CG-Files

  Định dạng các file: Max, 3ds, pz2, pp2, obj
  cg-files
 28. Top3D

  Định dạng các file: Max, c4d, 3ds
  top3D
 29. Oyonale

  Định dạng các file: POV-Ray, C4D, Objoyonale
 30. DMI Car 3D Models

  Định dạng các file: lwo, max, 3ds, dxf, obj, gsmdmi-cars
 31. Creative-3D

  Định dạng các file: 3dscreative-3d
 32. Infinitee-Designs

  Định dạng các file 3D Studio Max, XSI, Zbrush, Blender, Softimage, Cinema 4D, Terragen,Bryce & Poserinfinitee-designs
 33. Telias

  Định dạng các file: 3ds, poser, md2, lwotelias
 34. Render Light

  Định dạng các file: Maxrenderlight
 35. Sci-Fi 3D

  Định dạng các file: Max, 3ds, fbx, lwosci-fi3D
 36. Altair Models

  Định dạng các file: Max, Dxf, 3ds, Objaltair_models
 37. Kit 3D

  Định dạng các file: Max, dxfkit_3D
 38. 3DAllusions

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lwo3DAllusions
 39. 3d Content Central

  Định dạng các file: cad, 3ds3dcontentcentral
 40. Klicker

  Định dạng các file: 3dsklicker
 41. 3d Auto Club

  Định dạng các file: MAX, 3DS, C4D
  3d-auto-club
 42. Toucan

  Model formats: 3dstoucan
 43. Rocky3d

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lworocky3D
 44. Trekmeshes

  Định dạng các file: Max, 3ds, cob, lwo
  Trekmeshes
 45. Large Geometric Models Archive

    Định dạng các file PLY, VRML, dxf, lwo
  large
 46. Digital Animators

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lwodigital_animator
 47. The 3d Archive

  Định dạng các file: q3o
  the3darchive
 48. Model3D

  Định dạng các file: Max, 3ds, arcon, o2c
  model3D
 49. Cadalyst

  Định dạng các file: Max, 3ds, cad, lwo
  cadalyst
 50. Apollo Maximus

  Định dạng các file: obj
  ApolloMaximus
 51. Silver-Wings

  Định dạng các file: Max, 3ds, c4d, lwo
  silver_wings
 52. PlanIT 3D

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lwo
  planIT3D
 53. The Singularity

  Định dạng các file: 3ds, lwo
  the_singularity
 54. Total-3d

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lwo
  total-3d
 55. 2001 3D Archive

  Định dạng các file: Max, 3ds, cob, lwo, lws
  2001_3D_Archive
 56. 3D Valley

  Định dạng các file: Max, 3ds, mb, cob, obj
  3D_Valley
 57. 3D Gurukul

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lwo
  3dgurukul
 58. 3D Faws

  Định dạng các file: obj, lha
  faws
 59. 3DXO

  Định dạng các file: Max, 3ds, dxf, lw3dxo 
 60. Trang này để anh em tự thêm vào nhé!