Top 10 game engine No 2

Xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng là
Gamebryo Lightspeed No 2
Developer: Emergent Game Technologies
Platforms: Xbox 360, PS3, Wii, PC
Browser support: No
Cost: Available on request
Published titles: Fallout 3 (Bethesda), Civilization Revolution (Firaxis), Warhammer Online (EA Mythic)
Titles in development: Unannounced titles from Square Enix, Disney, Tencent, Sidhe and Tose
Middleware integrations: Nvidia PhysX and APEX, Scaleform GFx, Wwise, Speedtree, Illuminate Labs, NaturalMotion, Lightsprint, Aristen, Umbra, xaitment, memoraze, Allegorithmic, RAD
Phiên bản hiện tại của game engine này là Gamebryo Lightspeed 3.1.1, đây là dòng game engine với nhiều tính năng nhưng được liệt vào loại hàng khủng - khó sử dụng.
Gamebryo LightSpeed là một middleware mạnh mẽ, tương thích với các phần mềm hỗ trợ sản xuất game.
Với thư viện tương tác là DirectX, nó hỗ trợ tốt các dòng game trên window và console. Mạnh mẽ với tính năng networking, multiplayer. Ngôn ngữ viết code có thể dùng C++, nhưng chủ yếu dùng ngôn ngữ Script là Lua và Python, hoặc sử dụng các dll. Hỗ trợ tốt tính năng vật lý và AI. Quá trình kiết xuất game rất tốt nhưng bù lại cấu hình máy tính của bạn cần khá khủng.

Đây là danh sách các tính năng của Gamebryo:
 • High-end texturing and rendering effects
 • Flexible rendering, sorting and culling methods
 • Floodgate stream processing engine for cross-platform multi-core development
 • Integration with major 3D modeling tools including 3ds Max® and Maya® and Softimage®
 • Powerful art tool chain integration
 • Support for industry-leading tools from our partners, including SpeedTree, Scaleform and NVIDIA PhysX, among others
 • Hierarchical scene graph representation
 • Efficient visible object culling
 • Support for advanced 3D hardware acceleration on all platforms
 • Dynamic collision detection
 • Alternate Bounding Volumes
 • Particle systems
 • Customizable shaders for vertex colors, material, alpha transparency, textures and more
 • Support for 3D audio
 • Level-of-detail representations
Tuy nhiên, do bản quyền khá chặt chẽ và không có phiên bản Education, nên chúng ta khó khăn trong việc tiếp cận engine này.
Tựa game hay được tạo bởi Gamebryo LightSpeed
Fallout 3

Warhammer
Các bạn có thể truy cập đường link này để xem danh sách các trò chơi http://www.gamebryo.com/en/Clients--Titles/
Có nhiều tranh cãi trong việc xếp hạng, tại sao nó lại đứng ở vị trí số 2?